Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C

Zmiany dotyczące gospodarki odpadami w 2022 r.

Ocena 0/5

Logo ZGDO

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE OPŁAT
ZA ODPADY W 2022 ROKU

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku, gdy średniomiesięcznie zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

- 41,65 zł w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących BIOODPADY

- 43,05 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika).

W 2021 r. niektóre gospodarstwa ponosiły niewspółmiernie niską opłatę biorąc pod uwagę wysokość kosztów odbioru odpadów komunalnych. Wysokość opłaty ponoszona przez część mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry, wynosiła kilka złotych lub nawet kilkadziesiąt groszy.

 

 W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości (m3) zużytej wody:

- 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości jednorodzinnych kompostujących BIOODPADY (wzrost opłaty o 3,48 % w stosunku do ubiegłego roku),

- 12,30 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW - nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika, (wzrost opłaty o 3,36 % w stosunku do ubiegłego roku).

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła maksymalną opłatę dla jednego gospodarstwa domowego, która w 2022 roku nie może wynieść więcej niż 149,68 zł.

W przypadku, gdy wysokość miesięcznej opłaty wynikająca ze zużycia wody przekroczy kwotę 149,68 zł, jako kwotę do zapłaty należy wpisać 149,68 zł.

 

Ilość (m3) zużytej wody ustalana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego za 2021 r., pomniejszona o wodę bezpowrotnie zużytą (np. na podlewanie ogrodu), na podstawie wskazań legalizowanego podlicznika.

 

ZASADY W 2022 ROKU
PAMIĘTAJ! DO DEKLARACJI ZAŁĄCZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DANE ZAWARTE W DEKLARACJI:

  •  gdy nieruchomość jest wyposażona w wodomierz – do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody cały za 2021 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
  • gdy odliczasz wodę bezpowrotnie zużytą - do deklaracji masz obowiązek dołączyć kopie dokumentów potwierdzających ilość wody bezpowrotnie zużytej za cały 2021 rok (faktury, zaświadczenie itp.),
  • gdy nieruchomość: nie jest wyposażona w wodomierz główny; nabyłeś nieruchomość lub prawo do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa); nieruchomość podłączona została do sieci wodociągowej; nie przebywałeś na nieruchomości ponad 6 miesięcy następujących po sobie; na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec – do deklaracji masz obowiązek dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),

UWAGA! W takich przypadkach do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą, zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o liczbie osób.

  • osoby wynajmujące lub dzierżawiące nieruchomość mają obowiązek załączyć do deklaracji umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Termin złożenia deklaracji na rok 2022 upływa 10 lutego 2022 roku

Wzór deklaracji oraz załączniki do deklaracji dostępne są na stronie www.zgdo.eu

UWAGA!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest z góry w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze informacji o zużyciu wody za cały rok 2021, dokonaj opłaty za miesiąc styczeń 2022 zgodnie z kwotą wynikającą z deklaracji za rok 2021. Pamiętaj, przy kolejnej wpłacie odpowiednio skoryguj wysokość opłaty za miesiąc styczeń.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!