Dziś jest: Niedziela 29 listopada 2020, imieniny: Błażeja i Saturnina

30-lecie Samorządu Terytorialnego

2020-05-27 08:53:26

Szanowni Państwo,

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego - święto, które upamiętnia pierwsze wolne wybory samorządowe z 1990 roku.
W dniu obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego, wszystkim tym, którzy tworzyli i tworzą Nasz Samorząd, a w szczególności Radnym, Pracownikom Samorządowym, Sołtysom i Radom Sołeckim składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Dziękuję każdemu z Was, że swoim zaangażowaniem i pracą służycie Gminie Marianowo i jej Mieszkańcom. Przed nami kolejne wyzwania,
więc życzę Wam zapału, ale też wytrwałości oraz wielu sukcesów, by nasza wspólna praca na rzecz lokalnej społeczności przynosiła jak najlepsze efekty.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysiłek wkładany w pracę na rzecz lokalnej społeczności i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Bezpośrednia obsługa obywateli w Urzędzie Gminy Marianowo została przywrócona

2020-05-27 08:00:48

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Marianowo wznowił bezpośrednią obsługę obywateli wyłącznie w zakresie realizacji niezbędnych zadań do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

 

Zaproszenie do badań ankietowych

2020-05-26 13:40:53

Pandemia koronawirusa odebrała Nam życie, które do tej pory znaliśmy. Borykamy się z codziennym  strachem o życie swoje i bliskich, brakiem odpowiedniego wsparcia, niepewnością o jutro. Reakcje w mediach, przeciążenie pracą i stres wywołany wyczerpywaniem się sprzętu ochrony osobistej to tylko niektóre z problemów, jakie dotyczą pracowników ochrony zdrowia.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się zadaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, postanowił przyłączyć się do badania prowadzonego przez Zakład Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, pod kierownictwem dr n. zdr. Anny Cybulskiej i mgr Kamili Rachubińskiej.

Zdalna szkoła - Gmina Marianowo zakupiła laptopy dla uczniów i nauczycieli

2020-05-21 10:48:07

Gmina Marianowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 45 tys. złotych na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom i nauczycielom w procesie zdalnego nauczania. W ramach pozyskanego dofinansowania udało się zakupić 14 laptopów, 14 myszy komputerowych oraz oprogramowanie biurowe.

Dofinansowanie możliwe było dzięki realizacji przez Gminę Marianowo projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zapraszamy na ORLIK!

2020-05-20 12:44:56

Przypominamy, że możliwe jest już korzystanie z wiosennie odświeżonego obiektu sportowego „ORLIK 2012” przy ul. Wiśniowej w Marianowie. Zachęcamy do spędzania czasu na świeżym powietrzu, bo przecież w „ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH !”. Od 18 maja na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób plus dwie osoby prowadzące. Ponownie załączamy harmonogram pracy na ORLIKU.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SP w Marianowie w związku z COVID-19

2020-05-19 12:12:25

Drodzy Rodzice,

w związku z możliwością korzystania przez Państwa dzieci od 25.05.2020 r. z zajęć opiekuńczych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz konsultacji przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Marianowie wprowadzono Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Zapoznanie z Procedurami jesteście Państwo zobowiązani potwierdzić w Deklaracji woli uczestnictwa dziecka w dowolnej formie zajęć wskazanej powyżej.

 Dyrektor Szkoły
Dorota Wiechcińska

Komunikat

2020-05-18 10:47:25

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, od 25 maja 2020 r. uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz konsultacje przedmiotowe dla uczniów  klas VIII, a od 1 czerwca 2020 r. również konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów.

Biblioteka w Dzwonowie wznowiła działalność

2020-05-13 14:31:20

Komunikat ZODR w Barzkowicach

2020-05-13 14:24:53

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuję, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2014 – 2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

< Pełna treść komunikatu do pobrania >

Komunikat ZODR w Barzkowicach

2020-05-12 12:05:32

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, iż „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” - specjalistyczne czasopismo przeznaczone dla rolników dostępne jest już w wersji elektronicznej.

Komunikat

2020-05-12 11:56:44

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem sezonu burzowego w Polsce IMGW-PIB w dniu 1 maja uruchomił monitoring niebezpiecznych zjawisk konwekcyjnych. Prognoza rozwoju burz publikowana jest codziennie pod adresem http://pogodynka.pl/prognozaburz, w serwisie zamieszczane są również analizy już występujących zjawisk http://pogodynka.pl/monitoringburz/.

Komunikat

2020-05-08 11:42:08

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z wprowadzoną możliwością otwarcia od 6 maja br. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, podjęłam decyzję o dalszym zawieszeniu zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marianowie oraz filii w Dzwonowie do 24 maja br.

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 maja 2020 r.

2020-05-08 09:19:59

Działając na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, ze zm.) zwołuję obrady XV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 13.00. Sesja prowadzona w trybie zdalnym - z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

2020-05-08 07:49:39

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Podsumowanie projektu grantowego pt. "Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu"

2020-05-07 15:07:10

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMBa” od września 2019 r. do lutego 2020 r. realizowało projekt grantowy pt. „Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu” . Były to dwa  wydarzenia: rajd rowerowy i wystawa oraz trzy szkolenia: warsztaty florystyczne (stroiki nagrobne), warsztaty scrapbooking i warsztaty robienia lalek.

Znasz li swój WIR? - tajemnice Marianowa

2020-05-07 14:59:39

Marianowo to stolica niewielkiej gminy, która wielu mieszkańcom zachodniopomorskiego kojarzy się  z imprezą pn „LATO z Sydonią”, zabytkowym zespołem pocysterskim i najsławniejszą pomorską czarownicą Sydonią von Borck.

Wydawanie artykułów żywnościowych

2020-05-07 10:28:29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie informuje, że w dniach od 12 do 15 maja 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Marianowie będą wydawane artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

ORLIK ponownie otwarty!

2020-05-07 07:58:27

Informujemy, że w dniu 05.05.2020 r. „ORLIK 2012” został ponownie otwarty. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem pracy na Orliku w miesiącu maju oraz z nowymi zasadami z jego korzystania. Nadal nieczynne pozostają siłownie zewnętrzne.

Rekomendacje dla bibliotek w związku z Covid-19

2020-05-06 10:27:48

Poniżej przedstawiamy procedury i rekomendacje Biblioteki Narodowej wdrożenia etapu II znoszenia ograniczeń związanych z Covid-19 z dniem 5 maja 2020 r. dla czytelników  Biblioteki Publicznej w Marianowie i filii biblioteki w Dzwonowie.

  • czytelnicy mogą wyłącznie korzystać z wypożyczalni (czytelnia i komputery niedostępne);
  • wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony, książki podaje bibliotekarz;
  • czytelnicy powinni posiadać maseczkę na twarzy i rękawiczki;

LATO Z SYDONIĄ 2020 - ODWOŁANE

2020-05-05 10:14:52

Z przykrością informujemy, iż planowana na 20 czerwca 2020 r. impreza pn. „XV Lato z Sydonią - Marianowo 2020” nie odbędzie się. W związku z wprowadzonym na terenie kraju, do odwołania, stanem epidemii wynikającym z zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, byliśmy zobowiązani podjąć powyższą decyzję.

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7  [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 107   następne »

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Listopad 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia