Dziś jest: Czwartek 01 października 2020, imieniny: Danuty i Remigiusza

Zaproszenie do składania ofert

2020-03-11 13:24:50

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych dla następujących zadań:

  1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”
  2. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo"
  3. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową"
  4. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych"

Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach na obszarze całego kraju

2020-03-11 12:57:55

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marianowie informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  zawieszone zostają  na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rusza XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

2020-03-11 11:49:13

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie właścicieli gospodarstw rolnych. Konkurs zorganizowany został w ramach działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym jest ważnym aspektem działalności KRUS, dlatego do konkursu zaproszone są bez wyjątku zarówno te duże, jak i małe ośrodki rolnicze.

Zaproszenie na warsztaty "Wyrabiania palm wielkanocnych"

2020-03-10 10:43:36

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W A R S Z T A T Y
„Wyrabiania palm wielkanocnych”

Podziękowanie za adopcję bezdomnego psa

2020-03-10 08:34:43

„Możesz zrobić coś wielkiego lub coś małego -
cokolwiek zrobisz będzie to lepsze, niż gdybyś nie
zrobił nic. Ratuj. Adoptuj. Wspieraj”

PODZIĘKOWANIE

Wójt Gminy Marianowo dziękuje pani Honoracie Miłek za adopcję psa, który został zabrany z terenu naszej gminy do schroniska w Choszcznie.
"- Cieszę się, że ciągle istnieją wśród nas ludzie, których serce jest otwarte dla zwierząt w potrzebie. Pani postawa jest godna naśladowania, za co serdecznie dziękuję."

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

2020-03-09 10:33:21

Z okazji przypadającego 11 marca Dania Sołtysa, wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim sołectw Gminy Marianowo składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji społecznej oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Wydawanie artykułów żywnościowych

2020-03-09 10:15:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, będą wydawane w budynku Urzędu Gminy w Marianowie w dniach od 10 do 11 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kondolencje

2020-03-09 09:55:03

Podsumowanie działań w ramach projektu "NIE SIEDŹ W DOMU! ZRÓBMY COŚ RAZEM"

2020-03-04 14:52:05

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dalewo i Gogolewo z siedzibą w Gogolewie 18,  Gmina Marianowo, od 27 września 2019 r. do 27 lutego 2020 r., realizowało projekt grantowy w ramach Akademii wolnego czasu „NIE SIEDŹ W DOMU! ZRÓBMY COŚ RAZEM”. W ramach projektu odbyły się różne wydarzenia. Zajęcia rekreacyjne połączone z elementami fitness i gimnastyki korekcyjnej, które odbywały się przez kilka miesięcy od 27 września do 27 lutego 2020.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo

2020-03-02 14:24:26

Wójt Gminy Marianowo ogłasza przetarg ustny nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marianowo

 

 

Komunikat

2020-02-27 13:11:56

Uprzejmie informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Marianowo w dniu 9 marca 2020 r. (poniedziałek) będzie przyjmował interesantów w godzinach od 8:00 do 12:00.

Zasady postępowania - koronawirus 2019-nCoV

2020-02-27 12:13:55

Interaktywna mapa zakażenia koronawirusem 2019-nCoV

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 - czynna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem 800 190 590. Infolinia ma charakter edukacyjno-informacyjny.

Ogłoszenie

2020-02-27 08:14:36

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe
określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1 402, 00 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do :

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
przy ul. Mieszka I 1
parter pok. 7,

celem weryfikacji dochodu (zaświadczenie o dochodach za miesiąc styczeń 2020 r. netto) i otrzymania skierowania do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Marianowie
Jolanta Zygadło

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

2020-02-25 09:57:03

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

 

Zaproszenie do składania ofert

2020-02-25 09:50:50

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych dla następujących zadań:

  1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”
  2. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo"
  3. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową"
  4. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych"

Ferie w bibliotece w Dzwonowie

2020-02-25 07:48:37

Podczas tegorocznych ferii zimowych, w Bibliotece Filialnej w Dzwonowie odbywały się zajęcia dla dzieci. Dzieci najchętniej spędzały czas przy komputerach, grając w gry komputerowe i przeglądając fora internetowe. Były też tańce i karaoke. Uczestnicy zabaw pokazali, że mają wiele talentów. Dzieci grały również w gry planszowe.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe)

2020-02-24 15:02:50

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, iż zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Związek Gmin Dolnej Odry nie objął systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych i w związku z tym z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie będzie odbierał odpadów komunalnych.
Prosimy o nieskładanie deklaracji D2.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

2020-02-24 09:00:19

Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

 

Zaproszenie na szkolenie pt. "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi"

2020-02-20 13:46:30

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10.00 w ZODR w Barzkowicach planuje organizację szkolenia pt. „Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi”.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

2020-02-17 09:12:12

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8  [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 105   następne »

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Październik 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia