Dziś jest: Piątek 03 kwietnia 2020, imieniny: Ryszarda i Pankracego

Ogłoszenie

2020-02-27 08:14:36

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe
określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód netto nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1 402, 00 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy w postaci artykułów żywnościowych.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do :

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
przy ul. Mieszka I 1
parter pok. 7,

celem weryfikacji dochodu (zaświadczenie o dochodach za miesiąc styczeń 2020 r. netto) i otrzymania skierowania do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Marianowie
Jolanta Zygadło

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

2020-02-25 09:57:03

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowościach Dalewo, Dzwonowo i Marianowo

 

Zaproszenie do składania ofert

2020-02-25 09:50:50

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych dla następujących zadań:

  1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od dziatki nr geod. 163/1 i 156/4 do działki nr geod. 245/2 w Marianowie, zakończonej studniami przyłączeniowymi”
  2. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu remizy strażackiej we wsi Gogolewo zlokalizowanej na działce nr geod. 238/1, gm. Marianowo"
  3. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr geod. 214/1 poprzez drogę nr geod. 209/3 w Dzwonowie, gm. Marianowo, do granicy działki nr geod. 209/2 w pobliżu istniejącego obiektu mieszkalnego zakończonej studnią przyłączeniową"
  4. Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S8 zlokalizowanej w działce nr geod. 364 do działki nr geod. 362, 363 i 366 w Dzwonowie, gm. Marianowo, wraz z przyłączeniami do w/w dziełek zakończonymi studniami przyłączeniowymi po stronie działki nr 364 przy istniejących obiektach mieszkalnych"

Ferie w bibliotece w Dzwonowie

2020-02-25 07:48:37

Podczas tegorocznych ferii zimowych, w Bibliotece Filialnej w Dzwonowie odbywały się zajęcia dla dzieci. Dzieci najchętniej spędzały czas przy komputerach, grając w gry komputerowe i przeglądając fora internetowe. Były też tańce i karaoke. Uczestnicy zabaw pokazali, że mają wiele talentów. Dzieci grały również w gry planszowe.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe)

2020-02-24 15:02:50

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, iż zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Związek Gmin Dolnej Odry nie objął systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych i w związku z tym z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie będzie odbierał odpadów komunalnych.
Prosimy o nieskładanie deklaracji D2.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

2020-02-24 09:00:19

Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

 

Zaproszenie na szkolenie pt. "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi"

2020-02-20 13:46:30

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10.00 w ZODR w Barzkowicach planuje organizację szkolenia pt. „Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi”.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

2020-02-17 09:12:12

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Komunikat dla przedsiębiorców

2020-02-17 07:53:02

Drodzy przedsiębiorcy!

Bardzo prosimy o terminowe płatności za swoje zobowiązania dotyczące transakcji handlowych z Gminą Marianowo, gdyż od 2020 roku w przypadku braku terminowej wpłaty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 11,5 %. Obok odsetek zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) naliczana będzie rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Ferie zimowe 2020 w Gminie Marianowo

2020-02-06 11:13:43

< Wersja PDF do pobrania >

Podsumowanie działań w ramach projektu "MOST KU PRZYSZŁOŚCI"

2020-02-06 07:36:42

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU „MOST KU PRZYSZŁOŚCI” FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic SAMBa podpisało umowę z Narodowym  Instytutem Wolności -  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację operacji pn.”Most ku przyszłości”.

Wspominamy. Dziękujemy. Zapraszamy!

2020-02-05 14:35:09

„Hojność polega nie na tym, by dawać dużo, ale na tym, by dawać
w  odpowiedniej chwili”.

Jean de La Bruyère

30 stycznia 2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie przy ul. Mieszka I 2A odbyło się spotkanie noworoczne ze sponsorami i organizatorami imprez środowiskowych, jakie odbyły się na terenie gminy Marianowo w roku 2019, w tym sztandarową: „LATO Z SYDONIĄ”.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

2020-02-05 13:45:51

Informuje się mieszkańców Gminy Marianowo, że numery kont do wpłat za odpady komunalne nie ulegają zmianie. Wpłat, które zostały wpisane w nowej deklaracji należy dokonywać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację po raz pierwszy powinni zaczekać na przesłanie, na adres podany w deklaracji, indywidualnego numeru konta, bądź dokonywać wpłat na konto ogólne ZGDO:

80 9370 0007 0006 0642 2000 0001

Zaproszenie do składania ofert

2020-02-05 08:04:29

Wójt Gminy Marianowo zaprasza do złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzwonowo"

< Zapytanie ofertowe >

 

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2020-02-04 14:18:21

Rolnicy, którzy wykorzystują olej napędowy do produkcji rolnej, mają możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie tego oleju. W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Marianowo wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Przedstawienie "ZIMA - CZAS POGODY" w SP w Marianowie

2020-02-04 09:51:15

W dniu 29 stycznia 2020 r. w auli Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie w ramach projektu teatralnego pt. "CZTERY PORY ROKU" odbyło się kolejne spotkanie ,,ZIMA-CZAS POGODY".

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

2020-02-04 08:46:06

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne, członków Zarządu i Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Termin spotkania 14 lutego 2020 r. (piątek), początek godz. 10.00, lokalizacja - Restauracja Weranda, ul. Szczecińska16,  73-108 Morzyczyn (Jezioro Miedwie).

Informacja o wynikach II edycji konkursu "Szkolne Przygody Słodziaków" w Gminie Marianowo

2020-02-03 07:53:17

Dzieci nie lubią czytać? Nieprawda! Szkoła podstawowa w Gminie Marianowo wyróżniona w drugiej edycji „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków”!

Gmina Marianowo (województwo zachodniopomorskie) ma z czego być dumna. Zaangażowanie szkolnej społeczności w drugą edycję „Szkolnych Przygód Gangu Słodziaków” zostało dostrzeżone przez kapitułę Jury konkursowego, które nagrodziło pracę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie.

Międzygminna spółdzielnia socjalna utworzona

2020-01-30 11:22:17

29 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Marianowo Danuta Ankutowicz oraz Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski podpisali dokumenty założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Pęzinka” z siedzibą w Pęzinie.

Transmisja na żywo XIV sesji Rady Gminy Marianowo

2020-01-30 11:17:55

Transmisja na żywo XIV sesji Rady Gminy Marianowo
Data: 31 stycznia 2020 r.
Godz: 9:00
Miejsce: Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo - sala konferencyjna
Link do transmisji: https://youtu.be/S1EXcA_Z7YU

« poprzednie 1 2  [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 98   następne »

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Kwiecień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia