Dziś jest: Czwartek 04 czerwca 2020, imieniny: Karola i Franciszka

Informacja o pracy Wójta

2009-06-03 13:36:39

Marianowo, 28.05.2009 r.
I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 29 kwietnia 2009 r.
 
Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 29 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:
 
1)      Wójt Gminy wydała następujące Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (działka nr geod. 834/9 o pow. 0,1647 ha w obrębie Marianowo);
 • Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego(działka nr geod. 834/36 o pow. 0,1762 ha w obrębie Marianowo);
 • Zarządzenie Nr 29/2009 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione na cele rolnicze (min. 300,00 zł/ha);
 • Zarządzenie Nr 30/2009 w sprawie ustalenia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.;
 • Zarządzenie Nr 31/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok;
 • Zarządzenie Nr 32/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok;
 • Zarządzenie Nr 33/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok;
 • Zarządzenie Nr 34/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok;
 • Zarządzenie Nr 35/2009 w sprawie powołania na terenie Gminy Marianowo obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo, ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian oraz w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok;
 • Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok.
2)      30 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, na którym uchwalono poprawki do Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminu Rady, wynikające z oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i funkcjonowania LGD złożonego w styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Osi 4 – Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
3)      3 maja uczestniczyłam we Mszy św. w intencji Ojczyzny oraz w uroczystościach z okazji 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Stargardzie Szczecińskim.
 
4)      W dniu 4 maja z okazji Święta Strażaka wzięłam udział w uroczystym apelu zorganizowanym przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. Święto Strażaka w Gminie Marianowo w tym roku uroczyście obchodziliśmy 9 maja w Gogolewie. Na zaproszenie dha Henryka Sali i strażaków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie, w gminnych uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich pięciu jednostek OSP. Strażacka Msza św. koncelebrowana była przez proboszcza parafii Gogolewo ks. Włodzimierza Koguciuka i kapelana OSP Gminy Marianowo ks. Stanisława Merniosa. W imieniu władz samorządowych Gminy skierowałam słowa podziękowania do wszystkich strażaków w uznaniu dla ich służby pełnionej społecznie często przez wiele lat, pomimo problemów sprzętowych i finansowych. Szczególnie ciepło podziękowałam druhowi Stanisławowi Szurydze, odznaczonemu Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Gościliśmy w Gogolewie strażaków z Rosow z Gminy Mescherin oraz dha Stanisława Kopcia członka Krajowego Zarządu ZOSP RP i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Wojciecha Siergieja. Druh Stanisław Kopeć w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie OSP współdziałających z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w tworzeniu integralnego systemu ratowniczego naszego kraju.
 
5)      W dniach 11 maja w Urzędzie Gminy i 13 maja w Goleniowie w siedzibie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” wspólnie z wójtem Gminy Stara Dąbrowa Mieczysławem Włodarczykiem wzięłam udział w spotkaniach dotyczącym planów rozbudowy i modernizacji ujęcia wody w Kępach, zaopatrującego w wodę głównie mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa, oraz modernizacji ujęcia wody w Dalewie, w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w Dalewie i Gogolewie.
 
6)      12 maja, na zaproszenie Waldemara Gila Starosty Stargardzkiego, wzięłam udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu, na którym omówiliśmy bieżące problemy i możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych głównie z remontami mostów, dróg i chodników, oświetleniem dróg, możliwości przejmowania przez gminy nieruchomości Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego oraz problemów związanych z nieprawidłowymi zapisami w ewidencji gruntów, odbiegającymi od rzeczywistego sposobu ich użytkowania.
 
7)      W dniu 13 maja spotkałam się z przedstawicielami Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do programu „Na Start” skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszej  gminy.
 
8)      14 maja w Urzędzie Gmin odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej i przystąpienia do opracowania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. W spotkaniu udzieli przedstawiciele gmin i firm zajmujących się hodowlą, chowem i przetwórstwem ryb oraz Witold Ruciński Wicestarosta Stargardzki. 29 maja wejdzie w życie ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Przystąpienie Gminy Marianowo do tworzonego stowarzyszenia będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji Rady Gminy.
 
9)      23 maja na boisku sportowym w Dolicach, odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło 16 drużyn seniorów z gmin: Dolice, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński i Marianowo. Klasyfikacja drużyn Gminy Marianowo przedstawia się następująco: OSP Gogolewo (III), OSP Sulino (X), OSP Marianowo OSP (XI), OSP Wiechowo (XIV) i Dzwonowo (XVI). Gratuluję drużynom OSP Gogolewo i OSP Sulino, które zakwalifikowały się do Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w 20 czerwca w Reptowie. Zawody drużyn młodzieżowych planujemy zorganizować w czasie gminnych dożynek.
 
10)     W dniu 19 maja uczestniczyłam w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
 
11)     22 maja w Szkole Podstawowej w Marianowie odbył się VII Międzygminny Konkurs Ortograficzny szkół podstawowych o puchar Wójta Gminy Marianowo, który w tym roku otrzymała Szkoła Podstawowa w Dobrzanach. Dziękuję dyrekcji i organizatorkom konkursu Paniom Annie Krysztofiak i Ilonie Muszko.
 
12)     Gmina Marianowo była współorganizatorem V Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia w dniach 19-29 maja. W dniu 27 maja w świetlicy wiejskiej w Gogolewie odbyła się prelekcja pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dotycząca profilaktyki w walce z nowotworami i chorobami układu krążenia prowadzona przez lekarza Antoniego Kalinowskiego i Ewelinę Soczewską przedst. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim. Przeprowadzono kilkadziesiąt pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz bezpłatne badania mammograficzne u 67 kobiet w wieku 50-69 lat, dofinansowane ze środków budżetu gminy. Panie z KGW z Gogolewa, Dalewa, Sulina i Dzwonowa przygotowały prezentację i degustację zdrowej żywności – wszystkie Koła zostały nagrodzone. Uczniowie gimnazjum i szóstoklasiści wysłuchali dwóch prelekcji przedstawionych przez lek. Józefa Janowskiego i E. Soczewską: „Moja pierwsza wizyta u ginekologa” (dziewczynki w Szkole Podstawowej) i „Nikotynizm” (chłopcy w Gimnazjum). Dziękuję dyrektorom, nauczycielom i uczniom gminnych szkół. Dziękuję Beacie Wojtali, Jolancie Zygadło i Wiesławie Przygodzie za wzorowe przygotowanie, koordynowanie i realizację projektu w gminie oraz wszystkim aktywnym uczestnikom V Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia na terenie naszej gminy.
 
Opracowane zostały projekty uchwał, informacje i sprawozdania będące przedmiotem obrad XXIX sesji Rady Gminy Marianowo. Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Czerwiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia