Dziś jest: Czwartek 04 czerwca 2020, imieniny: Karola i Franciszka

Informacja o pracy Wójta

2009-08-07 15:03:39

Marianowo, 06.08.2009 r.
I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 15 lipca 2009 r.
 
Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 15 lipca 2009 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:
 
1)      Wójt Gminy wydała następujące Zarządzenia:
  • Zarządzenie Nr 56/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Marianowo;
  • Zarządzenie Nr 57/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok oraz w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/199/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 rok;
  • Zarządzenie Nr 58/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Barbara Katarzyna Nowak nauczycielka GP w Marianowie);
  • Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Joanna Mikitiuk nauczycielka GP w Marianowie);
  • Zarządzenie Nr 60/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy Marianowo;
  • Zarządzenie Nr 61/2009 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  • Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (działki nr geod. 135/6 o pow. 0,5900 ha i nr geod. 135/8 o pow. 1,0630 ha położone w Marianowie, na cele przemysłowo-składowe);
  • Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2009 rok.  
2)      W dniu 18 lipca uczestniczyłam wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych naszej gminy ks. Janem Diduchem, Jolantą Zygadło, Anną Leszczyńską, Izabelą Sząber i Wiesławą Przygodą w konferencji dotyczącej współpracy organizacji pozarządowych w zakresie ochrony dziedzictwa pocysterskiego, w ramach imprezy promocyjnej Gminy Bierzwnik „3 DNI NA CYSTERSKIM SZLAKU”.
 
3)      23 lipca wzięłam udział w uroczystościach Święta Policji. W imieniu władz samorządowych Gminy na ręce insp. Jacka Wolfa Komendanta Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim, złożyłam życzenia i podziękowania policjantom zaangażowanym w zapewnienie ładu i bezpieczeństwa publicznego w naszej Gminie.
 
4)      W dniach 23 i 30 lipca uczestniczyłam w pracach Zarządu Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w związku z naborem na wolne stanowisko ds. administracji, promocji i monitoringu. W wyniku konkursu (10 ofert) na stanowisku tym została zatrudniona p. Aleksandra Marzec zam. w Marianowie.

5)      27 lipca w Suchaniu, w partnerstwie z gminami powiatu stargardzkiego podpisałam wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2/POKL/5.2.1/2009.
 
6)      W dniu 30 lipca 2009 r. podpisałam umowę sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr geod. 18/3 o pow. 0,0153 ha, położonej w Marianowie. Sprzedaży nieruchomości dokonano w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Cena sprzedaży netto nieruchomości wyniosła 3 227,61 zł.
 
7)      W dniu 31 lipca w Urzędzie odbyła się narada z sołtysami w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego i organizacji tegorocznych dożynek gminno-parafialnych.
 
8)      Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „WIR” i Towarzystwem Rozwoju Gminy Marianowo, na zaproszenie Interessengemeinschaft Frauen Prenzlau e.V., zorganizowaliśmy dla grupy dwanaściorga dzieci z terenu naszej gminy wyjazd na kolonię do Prenzlau w Niemczech w dniach od 3 do 9 sierpnia, dofinansowaną ze środków UE.
 
9)      4 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim uczestniczyłam w szkoleniu prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krzysztofa Zacharzewskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Agrolinia, zorganizowanym dla przedstawicieli gmin i firm zajmujących się hodowlą, chowem i przetwórstwem ryb z terenu gmin- członków LGR Stowarzyszenia „SIEJA”.
 
Opracowane zostały projekty uchwał i informacje będące przedmiotem obrad XXXIII sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Czerwiec 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia