Dziś jest: Czwartek 24 września 2020, imieniny: Gerarda i Teodora

Informacja o pracy Wójta

2018-10-12 15:01:46

Marianowo, 11 października 2018 r.

I N F O R M A C J A
o pracy Wójta Gminy Marianowo od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo
w dniu 27 września 2018 r.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27 września 2018 r. Wójt Gminy zarządzała bieżącymi sprawami Gminy, wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz przepisów szczególnych, a w szczególności:

Wójt Gminy wydała następujące zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r.;
 • Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo oraz ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Marianowo do ww. zmian;
 • Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Gminy Marianowo na rzecz ochotniczych straży pożarnych;
 • Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych;
 • Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłat za przyłączenie nieruchomości do przyłączy kanalizacyjnych;
 • Zarządzenie Nr 104/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie na rok szkolny 2018/2019;
 • Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie organizacji stanowiska kierowania wójta gminy Marianowo w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

1) W dniu 27 września wzięłam udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Marianowo, które przyjęło sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017 i podjęło uchwałę w sprawie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

2) W dniach 27 września i 1 października w Urzędzie Gminy Stargard wzięłam udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Zarząd podjął uchwały związane z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w sprawie:

 • zmiany Załącznika nr 1 (Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Stowarzyszeniu „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju) do Regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 • zmiany Załącznika 3b (karta doradztwa) do Regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 • zmiany Załącznika nr 8a do Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
 • w sprawie przyjęcia pracownika na stanowisko specjalisty ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji, zastępcy kierownika biura.

3) Dziękuję Radom Sołeckim i Sołtysom Anecie Kortus i Jerzemu Purgałowi za zorganizowanie w dniu 29 września rodzinnego festynu wiejskiego „Kartoflak” w Dalewie.

4) W dniu 4 października w Urzędzie spotkałam się z przedstawicielami Klastra Energii „Odnawialny Chociwel”. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy z podmiotami gospodarczymi z terenu Gminy Marianowo w ramach Klastra.

5) Z okazji „Złotych Godów” – Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego w dniu 4 października, w Gospodarstwie Agroturystycznym w Wiechowie odbyła się uroczystość, na której w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyłam Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie trzem parom Państwu Halinie i Janowi Bartkiewiczom z Dzwonowa, Państwu Krystynie i Leonowi Filipowskim z Marianowa oraz Państwu Mariannie i Janowi Flejterskim z Dalewa. Był tort weselny, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i drobne upominki – ozdobione imionami Jubilatów filiżanki porcelanowe – którymi, wspólnie ze Sławomirem Możdżeniem Wiceprzewodniczącym i Zenonem Kujawiakiem Radnym Rady Gminy, obdarowaliśmy odznaczonych. W imieniu władz samorządowych Gminy Marianowo serdecznie gratuluję Jubilatom i dziękuję Małgorzacie But Zastępcy Kierownika USC za przygotowanie pięknej oprawy ceremonii.

6) W dniu 7 października w niemieckiej Gminie Lassan wzięłam udział w uroczystym zakończeniu wystawy obrazów Marianowskiej Drogi Krzyżowej, obrazów Pana Profesora Andrzeja Tomczaka pt. Listy z prowincji i Moje intymne klimaty z Marianowa oraz słynnego cyklu obrazów, prezentowanego na wielu wystawach malarstwa, Pana Tomasza Rzeszutka pt. Mój Chrystus. W imieniu władz samorządowych serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Andrzejowi Tomczakowi, Panu Tomaszowi Rzeszutkowi i Księdzu Janowi Dziduchowi TChr za zorganizowanie wystawy, a Pani Pastor Anne Plagens za gościnę i zaangażowanie w niecodzienny partnerski projekt kulturalny. Dziękuję Wiesławowi Baraniakowi Przewodniczącemu Rady Gminy i Annie Leszczyńskiej Dyrektor Biblioteki Publicznej w Marianowie za udział w tym transgranicznym wydarzeniu.

7) W dniu 10 października w Szczecinie podpisałam umowę notarialną nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Marianowo działek nr ewid. 21/3 i 22/5 położonych w Marianowie z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza. Łączny obszar przejętych nieruchomości wynosi 12 200 m2. Przejęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe było dzięki zeszłorocznej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym wyznaczono dodatkowe tereny pod zieleń cmentarną.

8) Gratuluję Towarzystwu Rozwoju Gminy Marianowo, które uzyskało wsparcie finansowe w wys. 3 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie Programu Społecznik 2018. W ramach projektu w pobliżu plaży i boiska sportowego ORLIK powstała siłownia zewnętrzna, składająca się z trzech podwójnych urządzeń, służąca mieszkańcom Marianowa i turystom. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15 867,00. Udział środków statutowych TRGM to kwota wynosząca aż 12 867,00 zł. W imieniu władz samorządowych Gminy Marianowo składam serdeczne podziękowanie Zarządowi Towarzystwa, który podjął taką decyzję i zapraszam do aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców Marianowa i okolic.

Opracowane zostały projekty uchwał, będące przedmiotem obrad XXXIX sesji Rady Gminy Marianowo.Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia