Dziś jest: Czwartek 24 września 2020, imieniny: Gerarda i Teodora

Kwalifikacja wojskowa 2019 - przypomnienie

2019-02-21 08:35:59

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniu 27 lutego 2019 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Marianowo.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard. POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Stargardzie:

Termin urzędowania: od 04 lutego do 8 marca 2019 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.


Telefony kontaktowe:

Urząd Gminy Marianowo - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 91 561-38-66 wew. 12, (podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zarządzania bezpieczeństwem).

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 4. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 5. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944).

Do kwalifikacji wojskowej wzywa Wójt Gminy Marianowo za pomocą imiennego wezwania.

WAŻNE!!!

NIEOTRZYMANIE IMIENNEGO WEZWANIA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. aktualną fotografię (legitymacyjna) bez nakrycia głowy o wymiarach 3 cm x 4 cm;
 4. zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji);
 5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);
 6. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

PRZENIESIENIE DO REZERWY:

 1. osób posiadających kategorię zdolności „A” lub „D” – następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron;
 2. osób posiadających kategorię „B” – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii „A” lub „D”.

Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:

 • w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 • po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w STARGARDZIE.

Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności „E”, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

SANKCJE:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny:

 1. wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. wójt lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982);
 2. Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980);
 3. Obwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoOrange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia