Dziś jest: Wtorek 25 lutego 2020, imieniny: Wiktora i Cezarego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

2010-12-09 07:46:05

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Marianowo
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Marianowo ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

1. Wymagania niezbędne:

 •  ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem),
 • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 • umiejętność obsługi komputera (spis przeprowadzony będzie przy wykorzystaniu urządzenia elektronicznego typu hand – held),

2. Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, asertywność i umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się z respondentami),
 • staranność, rzetelność i obowiązkowość, umiejętność organizacji racy,
 • dyspozycyjność (praca rachmistrza przewidziana jest na ponad 3 miesiące),
 • sprawność fizyczna,
 • znajomość terenu na obszarze gminy,
 • umiejętność korzystania z map cyfrowych.

3. Kryteria oceny:

 •  komunikatywność,
 • treść i poprawność wypowiedzi,
 • dyspozycyjność (praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące, nie zalecane jest aby rachmistrz był osobą zatrudnioną na pełny etat).

4. Harmonogram zadań dla rachmistrzów spisowych:

 • 24 – 26 styczeń 2011 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów spisowych,
 • 1 – 17 marzec 2011 r. – obchód przedspisowy,
 • 6 – 7 kwiecień 2011 r. – odprawa przedspisowa,
 • 8 kwiecień – 30 czerwiec 2011 r. – czynności spisowe.

5. Pozostałe informacje:

Kandydaci na rachmistrzów będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Umowy zlecenia, na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, będą podpisane przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisane pisemne zgłoszenie kandydatury zawierające: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pełny adres zameldowania, zamieszkania i adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL, numer NIP i właściwy urząd skarbowy, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres e-mail, adres oddziału ZUS, oddział NFZ, miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki), informację o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury, o posiadanym statusie bezrobotnego, przebywaniu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, informację o posiadanym stopniu niepełnosprawności, numer rachunku bankowego wraz z nazwą banku,
 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 • do dnia 20 grudnia 2010 r.

8. Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo – pokój nr 16 (I piętro). Dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na rachmistrza spisowego – NSP 2011”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane. Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Wójt Gminy Marianowo
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Elżbieta RinkOrange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Luty 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia