Dziś jest: Środa 19 czerwca 2019, imieniny: Gerwazego i Protazego

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 2 Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych prze Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz 3 Punkty powierzone organizacjom pozarządowym.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATANEJ POMOCY PRAWNEJ

Lp

Nr punktu/
podmiot obsługujący

Nazwa jednostek udostępniającej lokal

Adres lokalu

Godziny
działania Punktu

 1.

Nr 1 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie

 

 

Os. Zachód B15a
73-110 Stargard
Parter budynku

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

w okresie wakacji
i ferii zimowych

1300-17 00
1300-17 00
1300-17 00
1300-17 00


od poniedziałku
do czwartku
1100-1500

Urząd Gminy
w Kobylance

 

Budynek OSP
ul. Jeziorna 6
parter budynku

Piątek

12 30- 1630

2.

Nr 2 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie
i SIA

Urząd Gminy
w Dolicach

ul. Ogrodowa 18
73-115 Dolice
parter budynku

Wtorek
Środa
Piątek

900-1300
730- 1130
900-1300

Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
Lokal  nr 10 (I piętro)

Poniedziałek
Czwartek

1000-1400
1000-1400

3.

Nr 3 – Fundacja
Honeste Vivere
z siedzibą Warszawie

 

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Gminy
w Stargardzie

Rynek Staromiejski  5
73-110 Stargard
lokal  nr 314 III p.

Wtorek
Czwartek

815 - 1215
730 - 1130

Urząd Miejski
w Chociwlu

ul. Zwycięzców 1
73-120 Chociwel
Parter budynku

Poniedziałek
Środa
Piątek

1400- 1800
1230- 1630
900- 1300

4.

Nr 4 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski
w Dobrzanach

ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
parter budynku lokal nr 8

Poniedziałek
Środa
Czwartek

1200- 1600
830- 1230
1100- 1500

Urząd Gminy
w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20
73-112 Stara Dąbrowa
lokal Nr 1, parter

Wtorek
Piątek

900- 1300
900-1300

5.

Nr 5 -  

Zaborskie Towarzystwo Naukowe
z siedzibą w Brusach

obsługę zapewniają radcy prawni
i adwokaci

Urząd Miejski
w Ińsku

ul. Boh. Warszawy 38
73-140 Ińsko
Lokal I p.

Poniedziałek
Czwartek

930-1330
1000-1400

Urząd Miejski
w Suchaniu

ul. Pomorska 72
73-132 Suchań
parter budynku

Wtorek
Środa
Piątek

1100- 1500
1300- 1700
800- 1200

< LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU STARGARDZKIEGO - lista dodatkowa >

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia.

Na obszarze powiatu  w 2019 roku funkcjonuje  5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w trakcie roku 2019, może nastąpić rozszerzenie, pomocy udzielanej w punktach- o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego- w trybie art.14 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

  1. osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
  2. osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pomoc prawna polega na:

Zgodnie z art. 3 ustawy:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma  w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym
  4. nieodpłatnej mediacji,
  5. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku).
W 2019 r. nie organizowano ta terenie powiatu stargardzkiego świadczenia nieodpłatnych mediacji.

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin załatwienia sprawy

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu:

Tel.  91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00.

Rejestracji w punkcie można również dokonać samodzielnie za pośrednictwem dostępu: https://powiatstargardzki.npp-24.pl/rejestracja/home,

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

Orange Światłowód

System Rada

nasz kanał TV

Dzienniki ustaw

Monitor Polski


Obsługa techniczna
ALFA TV

BIP
eBOI
LCC
Rodzina 500 plus
e-mapa.net
geoportal
obywatel.gov.pl
informator
Fundusze Pomerania
Infolinia
Zielona Linia
praca.gov.pl
calapolskaczytadzieciom
Fundusze
BIP
POGADAJ
POGADAJ
Pomorski
eWrota Powiat Stargardzki
e - Wrota
Powiat Stargardzki
  Czerwiec 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kana RSS Pomoc RSS
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia