Urząd Gminy Marianowo

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ocena 0/5

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Marianowo”, złożoną w dniu 15 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Marianowo przez Ludowy Zespół Sportowy „SYDONIA” Marianowo.

< OFERTA >

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ww. ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy Marianowo pok. nr 17 (II piętro) w godz. 7:15 – 15:15 lub telefonicznie pod nr tel. 91 561 38 66 wew. 21.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności