Przejdź do serwisu >>>

Zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskim Forum Szlaku Cysterskiego oraz rezerwacji noclegów należy dokonać do dnia 25 maja 2018 r. pod nr telefonu 91 561 38 66. Zgłoszenia przyjmuje pracownik ds. organizacyjnych, promocji i kultury - Pani Beata Wojtala.

Przejdź do serwisu >>>

Szczegóły sprzedaży nieruchomości >>>