Przejdź do serwisu >>>

 

Marianowo, dnia 20 marca 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Marianowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marianowo,

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i przyrostem zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19, pragnę Państwa poinformować o podjętych przez Gminę Marianowo działaniach, mających na celu bezpieczne przetrwanie czasu największego zagrożenia. 

  1. Jesteśmy  w stałym kontakcie z Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego,  Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną w Marianowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marianowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stargardzie. Realizujemy na bieżąco wszystkie zadania i zalecenia służb.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie, włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,  wyposażona jest w zabezpieczenia przed zarażeniem (6 kompletów).
  3. Osobom z grupy najwyższego ryzyka - seniorom, osobom  samotnym oraz z problemami z bieżącym funkcjonowaniem, zapewniamy system wsparcia. Jeżeli istnieje potrzeba zrobienia ww. osobom zakupów, aby nie opuszczały swojego miejsca zamieszkania, proszę o telefon do GOPS w Marianowie  (91-561-38-11 wew. 32).
  4. Zaleca się, aby osoby, które przyjechały do Polski z zagranicy przed dniem wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny (trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Marianowo, poddały się izolacji oraz samoobserwacji przez okres 14 dni. Proszę również takie osoby o  minimalizowanie w czasie samoobserwacji kontatktów z innymi mieszkańcami.
  5. Przypominam, izolacja dla osób, które nie mają objawów polega na:
  6. Policja po otrzymaniu informacji o osobach będących w kwarantannie domowej ma obowiązek kontrolować, czy dane osoby nie opuszczają miejsca kwarantanny. Policja przekazuje GOPS informację o osobach objętych kawrantanną domową. Pracownicy socjalni starają się nawiązać kontakt telefoniczny / e-mailowy i ustalają dalszy sposób komunikacji i potrzeby konieczne do zaspokojenia.
  7. Z uwagi na rosnące z dnia na dzień ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, Urząd Gminy Marianowo zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania, z wyłączeniem przypadków niecierpiących zwłoki, np. sporządzenia aktu zgonu. Jednocześnie informuję, że wszystkie stanowiska pracy w urzędzie będą funkcjonowały, wykonując prace niezwiązane z bezpośrednią obsługą interesantów. We wszystkich sprawach realizowanych w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy – tel. 91 561 38 66, e-mail: ug@marianowo.pl. Wnioski do urzędu można składać również poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres:  /019bqjd5yk/SkrytkaESP.
  8. W czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych uruchomiono w szkołach zdalne nauczanie. Nauczyciele komunikują się z uczniami poprzez strony internetowe szkół i inne dostępne formy komunikacji, tj. pocztę elektroniczną, telefony i grupy w mediach społecznościowych. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, również za pomocą poczty tradycyjnej. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiadają: dyrekcja i pracownicy szkół. Szkoła Podstawowa w Marianowie w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu 91 561 38 17.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

Lp.

Podmiot

Telefon

1.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

(91) 561-26-10
694-439-839, 694-493-762

2.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

695-112-000

3.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

(91) 813-94-56

4.

Bezpłatna infolinia NFZ

800-190-590

5.

Posterunek Policji w Dobrzanach

91-48-13-685
667-094-219

6.

Posterunek Policji w Dobrzanach rejon służbowy nr 3 i nr 4- Gmina Marianowo

(91)48-13-651
571-323-919

7.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

(91)578-87-53, alarmowy - 998

8.

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całą dobę)

(91) 43-03-342
(91) 43-38-522
800-170-010 (infolinia)

9.

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego (czynne całą dobę)

(91) 43-03-614
(91) 43-03-615
602-484-528

10.

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie

(91) 578-13-80
(91) 577-75-87

11.

Urząd Gminy Marianowo

(91) 561-38-66

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie

(91) 561-38-11 wew. 32

 

Jeszcze raz proszę o odpowiedzialne i rozważne zachowanie w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Wójt Gminy Marianowo
/-/ Danuta Ankutowicz

Przejdź do serwisu >>>

Szczegóły sprzedaży nieruchomości >>>