Urząd Gminy Marianowo

Badanie ankietowe GUS - Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

Ocena 0/5

Do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).
Na stronie internetowej https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście Prezesa GUS skierowanym do wylosowanych gospodarstw domowych) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Samospisu można dokonać do 17 kwietnia 2024 r.

Natomiast, od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. do wylosowanych osób, dzwonić będą Ankieterzy (doty-czyć to będzie osób, które otrzymały list Prezesa oraz niepoprawnie wypełniły ankiety lub w ogóle nie wypełniły). Wówczas pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad te-lefoniczny lub będą odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór meryto-ryczny nad jego przebiegiem.

Zakres zbieranych informacji:
• dostęp do Internetu w domu,
• korzystanie z Internetu,
• korzystanie z e-administracji,
• korzystanie z handlu elektronicznego,
• umiejętności cyfrowe,
• prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
• ekologia w kontekście ICT,
• Internet rzeczy.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.plPomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności