Urząd Gminy Marianowo

Ogłoszenie - pomoc żywnościowa

Ocena 0/5

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marianowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód netto nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

- 1 707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza do przyznania pomocy
w postaci artykułów żywnościowych.

 

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie się do :

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie

przy ul. Mieszka I 1

parter pok. nr 7, lub telefonicznie (91) 561-38-11 wew. 27

Ogłoszenie - pomoc żywnościowa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności