Urząd Gminy Marianowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 1 lipca 2015 r., w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, mieszkańcy mają obowiązek stosować się do praw i zasad obowiązujących w Związku Gmin Dolnej Odry, do którego przystąpiła Gmina Marianowo. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany segregować odpady komunalne. Pojemniki do segregacji odpadów zapewnia właściciel nieruchomości. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od zużycia wody.