Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że Mieszkańcy Związku mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

mieszczącego się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu przy ul. Celnej 21

PSZOK przyjmuje odpady:

we wtorek w godz.9.00 –16.00

oraz w sobotę w godz. 9.00 –13.00

odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry (np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, dowód wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin Dolnej Odry, itp.) oraz właściwego oświadczenia o pochodzeniu odpadów (do pobrania ze strony internetowej).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą:

a)     papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania,

b)     szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)     metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d)     odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

e)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f)      przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g)     odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

h)     chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

i)      zużyte baterie i akumulatory,

j)      zużyty sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k)     wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

l)      odpady z tekstyliów i odzieży,

m)   zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe),

n)     odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej (w ilości nieprzekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane :

a)     zmieszane, niesegregowanych odpadów komunalnych,

b)     odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej,

c)     opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

d)     odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

e)     odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

f)      odpady z wełny mineralnej, styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków),

g)     części samochodowe.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów komunalnych od mieszkańców, jeżeli ich ilość wskazuje na pochodzenie ze źródeł innych, niż z nieruchomości zamieszkałych i gospodarstw domowych.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!