Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-2°C

Informacje, komunikaty i ogłoszenia

List Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,


Drodzy Mieszkańcy gmin Banie, Bielice, Boleszkowice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo i Warnice,
18 marca 2021 r. zostałem wybrany na Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. Wcześniej pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. Funkcję Przewodniczącego pełnię całkowicie społecznie. Jestem od ponad 10 lat Wójtem Gminy Dolice.

Minęły ponad cztery miesiące od wprowadzenia zmian uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w sprawie wysokości opłaty oraz niektórych zmian w metodzie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pracownicy Biura Związku Gmin Dolnej Odry na dzień 17.05.2021 r. zweryfikowali i wprowadzili do systemu informatycznego około 80 % deklaracji, kolejne są weryfikowane i wymagają dalszych czynności administracyjnych (np. brakuje faktur, błędne wyliczenia itp.). Na podstawie wprowadzonych deklaracji zostało przygotowane poniższe zestawienie, obrazujące wysokość ponoszonych opłat przez gospodarstwa domowe na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Z poniższego wykresu wynika, że na terenie ZGDO:
- dla 23,1 % gospodarstw (czyli w prawie co czwartym) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi nie więcej niż 42 zł miesięcznie,
- 45,6 % gospodarstw (czyli prawie co drugie) płaci nie więcej niż 72 zł miesięcznie,
- 66,5 % gospodarstw płaci nie więcej niż 102 zł miesięcznie,
- 6,7% gospodarstw (czyli co 15 gospodarstwo) płaci więcej niż 162 zł miesięcznie,
- 3,3 % gospodarstw (czyli co 30 gospodarstwo) płaci powyżej 192 zł miesięcznie.

Średnio, przeciętne gospodarstwo na terenie ZGDO zużywa miesięcznie 7,47 m3 wody i ponosi opłatę miesięczną w wysokości 85,90 zł, a przypadku braku kompostownika 88,89 zł.

Wiem, że wiele osób jest niezadowolonych z metody naliczania opłaty za odpady, a szczególnie z ostatniej podwyżki. Jest to jednak metoda, w której nie da się „oszukać” i nie płacić, jak to miało miejsce przy metodzie od osoby. Dalsze tkwienie przy metodzie od mieszkańca prowadziłoby do ceny ponad 30 zł od osoby, co z kolei zachęcałoby do „ucieczki” kolejnych osób w deklaracjach. Niestety za odpady tych osób płaciliby Ci, którzy uczciwie deklarowali osoby i konieczna byłaby podwyżka opłaty od osoby. W ten sposób błędne koło nigdy by się nie zamknęło.

Najlepiej, gdyby opłata zależała bezpośrednio od ilości wyprodukowanych odpadów, ale niestety takiej metody polskie prawo nie dopuszcza.

Wiem, że metoda „od wody” wymaga jeszcze pewnych korekt. Jako nowy Przewodniczący będę chciał zaproponować Zgromadzeniu ZGDO pewne zmiany w sposobie naliczania opłaty od roku 2022, które ograniczą przede wszystkim najwyższe opłaty dla gospodarstw za odpady, które w niektórych przypadkach wynoszą nawet 250 zł i więcej.

Będziemy zastanawiać się na podstawie analizy złożonych deklaracji, czy nie obniżyć normy zużycia wody dla gospodarstw nieopomiarowanych która wynosi 3,5m3 na osobę. Na zebraniach z mieszkańcami mojej gminy i w gminach, w których zostałem zaproszony ta sprawa była poruszana najczęściej.

Chcę zapewnić, że sprawy drożejących odpadów, które spadły na wszystkie samorządy jak „tsunami”, leżą nam głęboko na sercu i dotyczą nas wszystkich. Zmiana metody pozwoliła na rozłożenie tego ciężaru na wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Dzięki temu nie mamy obaw, że cena za odpady będzie rosła jak kula śniegowa ze względu na ucieczkę osób z systemu. Dodam, że po wprowadzeniu tej metody „odnalazło się” prawie 500 gospodarstw na terenie 10 gmin naszego Związku.

Wpływy z opłat w pierwszych czterech miesiącach całkowicie pokrywają koszty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów i gminy nie muszą dopłacać do systemu. Zostaje nawet niewielka nadwyżka finansowa, jednak doświadczenie lat ubiegłych każe być ostrożnym. W pierwszych miesiącach roku wiele osób płaci za okresy dłuższe np. półroczne bądź nawet roczne, dlatego wpływy z opłat w drugim półroczu spadają. Zaręczam wszystkich, że nawet gdyby została nadwyżka finansowa na koniec roku, to nie zostanie ”przejedzona” tylko bezpośrednio wpłynie na opłaty w roku następnym. W sposób ciągły prowadzona jest egzekucja należności tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które egzekwuje Urząd Skarbowy, Komornicy oraz ZUS. Dzięki działaniu tych organów do Związku Gmin Dolnej Odry od początku tego roku do 17 maja 2021 r. wpłynęło ponad 390 tysięcy złotych.

Poczynając od miesiąca września, otrzymają Państwo drogą pocztową informację o Państwa wpłatach. Dowiedzą się Państwo, czy na Waszym rachunku jest nadpłata, czy może zaległość. Dowiedzą się Państwo też, czy Wasza aktualna opłata zgadza się z zapisem z Waszej deklaracji.

Przypominam, że każdy z nas ma indywidualne konto dotyczące opłaty za odpady i wpłat należy dokonywać tylko na nie.

Podsumowując, chcę przekazać że jesteśmy jednymi z nielicznych samorządów, które zdecydowały się na „reformę” systemu gospodarki odpadami, uszczelniając system poprzez zmianę metody. Zabieg ten okazał się pełnym sukcesem. Ciężar drożejących odpadów został rozłożony na wszystkich bez wyjątku. Gminy będące członkami naszego Związku, już drugi rok z rzędu nie będą dopłacać do „śmieci” ani 1 grosza, a za pieniądze, które w ten sposób zaoszczędzą mogą realizować zadania własne gminy takie jak drogi, chodniki itp.

Chcę również dodać, że nasza Spółka, której nasz Związek jest 100% właścicielem i która na mniej więcej połowie naszego Związku zbiera odpady, kolejny rok z rzędu osiągnęła dobry wynik finansowy. Liczę, że w następnym roku Spółka powiększy swój teren obsługi, czym przyczyni się do stabilizacji cen za odpady.

Ponadto w Związku Gmin Dolnej Odry trwają prace nad specyfikacją przetargową dotyczącą odpadów na rok 2022 i kolejne. Mamy nadzieję, że ceny uzyskane w przetargu pozwolą na utrzymanie cen w przyszłym roku.

Szanowni Państwo,
zgodziłem się kandydować na stanowisko Przewodniczącego Związku, gdyż wierzę że wspólne działanie długofalowo przynosi dużo lepsze efekty. Jeśli 10 gmin działając razem i mając własną Spółkę nie mogłoby poradzić sobie z gospodarką odpadami, to jak ma sobie poradzić mała gmina.

Razem możemy więcej.


Z pozdrowieniami
Przewodniczący Zarządu ZGDO
Wójt Gminy Dolice
Grzegorz Brochocki

 


04.03.2021 r.

Odpowiedź ZGDO w Chojnie w sprawie rosnących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 26 lutego 2021 r. Związek Gmin Dolnej Odry skierował do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo odpowiedź na pismo dotyczące sprzeciwu mieszkańców Gminy Marianowo wobec rosnących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w dniu 26 lutego 2021 r. podczas XXIV sesji Rady Gminy Marianowo obecna była Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, która przedstawiła radnym oraz mieszkańcom naszej gminy aktualne informacje związane z działalnością ZGDO, w szczególności związane z wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Transmisja z obrad XXIV sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2021 r. dostępna jest TUTAJ.

 W załączniku poniżej publikujemy

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!