Urząd Gminy Marianowo

Informacje, komunikaty i ogłoszenia

16 - 01 - 2024

Wsparcie przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Przypominamy, że do dnia 12 lutego br. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy mieszkaniec naszej gminy może liczyć na wsparcie przy wypełnianiu deklaracji. Pomoc jest udzielana codziennie od poniedziałku do piątku w Bibliotece Publicznej w Marianowie w godz. 9.00 – 17.00. Dodatkowo pomoc można uzyskać we wtorki i czwartki w Urzędzie Gminy Marianowo w pokoju nr 19 (II piętro).

W dniu 24 stycznia (środa) w godz. 9.00 – 15.00 w świetlicach wiejskich w Sulinie i w Dzwonowie dyżur będą pełnić pracownicy Związku Gmin Dolnej Odry - zapraszamy do skorzystania z pomocy przy wypełnieniu i złożeniu deklaracji. Należy zabrać ze sobą formularze deklaracji wraz z załącznikami otrzymane od Związku przez gońca. Jeżeli pakiety jeszcze gdzieś nie dotarły - prosimy cierpliwie poczekać - do wszystkich formularze dotrą do końca bieżącego tygodnia. Należy zabrać ze sobą również faktury za zużycie wody za 2023 rok oraz dokument z numerem PESEL (najlepiej dowód osobisty).

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 12 lutego 2024 r. - zgodnie z terminem wyznaczonym przez Związek Gmin Dolnej Odry.


02 - 01 - 2024 

Informujemy, że w 2024 roku nie ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości zużytej wody:

 • 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika)
 • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 0,40 zł za m3 zużytej wody - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH

W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

 • 45,15 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika)
 • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 1,40 zł za gospodarstwo domowe - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH

Wzorem lat ubiegłych należy złożyć nową deklarację uwzględniającą zużycie wody w 2023 roku wraz 
z kserokopiami faktur. Termin złożenia deklaracji na rok 2024 upływa 12 lutego 2024 r. Do tego dnia deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 (II p.) Deklarację można również wysłać na adres:

Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna

Pakiety zawierające:

 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • harmonogram wywozu odpadów,
 • informacją o stanie konta,
 • ulotkę informacyjną,
 • ankietą dotyczącą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku za rok 2023

są już rozprowadzane na terenie naszej gminy (nie ma obowiązku kwitowania odbioru – pakiety dostarczane są do skrzynek pocztowych). We wzorze deklaracji pojawiła się nowa informacja o ilości osób korzystających z kompostownika – ilość podanych osób nie ma wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy o terminowe składanie deklaracji wraz z wypełnionymi ankietami.


Od 1 stycznia 2023 roku nowe stawki opłaty za odpady

 

UWAGA

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

 • 45,15 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika)
 • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 1,40 zł za gospodarstwo domowe - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH

W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości (m3) zużytej wody:

 • 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika)
 • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 0,40 zł za m3 zużytej wody - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH

 

Maksymalna opłata dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 160,83 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany stawki znajdą Państwo tutaj

DO DNIA 10 LUTEGO 2023 ROK DEKLARACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.

Szczegółowe informacje


Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

    
Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy gmin Banie, Bielice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo, Warnice.

Już kolejny rok realizujemy gospodarowanie odpadami komunalnymi według zmienionej metody naliczania wysokości opłat na obszarze Związku Gmin Dolnej Odry. Metoda opłat za odpady w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym przyczyniła się do uszczelnienia systemu, zwiększonego wpływu deklaracji od osób zamieszkujących obszar naszych gmin. Miniony okres wykazał, że zwiększyła się liczba osób dokonujących należne wpłaty, co przekłada się na mniejsze obciążenia osób dotychczas płacących regularnie, tzn. wszyscy płacą za siebie.

Miło mi też przekazać Państwu informację, że od 1 stycznia tego roku nasza spółka SGDO obsługuje cały teren naszego Związku. Powoduje to, iż mamy kontrolę i wpływ nad około połową kosztów opłat za odpady. Drugą połowę opłat za odpady tworzy cena „na bramie” za oddanie odpadów na instalację w celu dalszej segregacji i zagospodarowania odpadów. Niestety na tę część kosztów nie mamy wpływu i musimy korzystać z ofert innych podmiotów.

Priorytetem Związku Gmin Dolnej Odry jest utrzymanie jakości usług na coraz wyższym poziomie i utrzymanie możliwie niskich cen. W chwili obecnej zagrożeniem przede wszystkim są drożejące ceny nośników energii jak paliwo i energia elektryczna. Pomimo tych trudności nie grożą nam radykalne wzrosty opłat za odpady.

Z dokonanych weryfikacji deklaracji złożonych do Biura Związku zostało przygotowane zestawienie obrazujące wysokość ponoszonych opłat przez gospodarstwa domowe w obszarze ZGDO. Nieustannie prowadzona jest egzekucja należności wobec osób zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość należności ulega ciągłemu zmniejszeniu, co przyczynia się do poprawy płynności finansowej Związku.

Już kolejny rok nasze gminy nie muszą dokładać z budżetów gminnych za wytworzone przez swoich mieszkańców odpady. Środki budżetowe mogą być wykorzystywane na inwestycje społeczne. Poziomy opłat z podziałem na % udział gospodarstw w ponoszonych kosztach obrazuje poniższy wykres.


WYKRES – poziom opłat

 

Z powyższego wykresu wynika udział procentowy liczby gospodarstw wg stawki opłat za odpady:

 1. 30,36% ilość gospodarstw (2832) zużywających nie więcej niż 3,5 m3 wody miesięcznie – opłata od gospodarstwa domowego wynosi: do 43,05 zł,
 2. 22,04% ilość gospodarstw (2055) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi: od 60,01 zł do 90 zł,
 3. 19,81% ilość gospodarstw (1847) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi: od 90,01 do 130 zł,
 4. 12,90% ilość gospodarstw (1203) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi: od 43,06 zł do 60 zł,
 5. 3,97% ilość gospodarstw (370) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi: od 90,01 do 149,67 zł,
 6. 10,92% ilość gospodarstw (1018) – opłata od gospodarstwa domowego wynosi 149,68 zł.

W ubiegłym roku we wrześniu otrzymali Państwo ze Związku informację o dokonanych opłatach za odpady dotyczące Waszego gospodarstwa domowego. W tym roku informację tę otrzymają Państwo jedną przesyłką razem z deklaracją na rok 2023, na przełomie roku. Zaoszczędzimy w ten sposób znaczną ilość środków finansowych. W przesyłce znajdzie się też harmonogram wywozu odpadów oraz broszura edukacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dolnej Odry
Wójt Gminy Dolice
/-/ Grzegorz Brochocki

Pliki do pobrania: 

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry Format:PDF,183.25 KB
 
 

 

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Chojna, 18 stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gmin Związku Gmin Dolnej Odry,


wszyscy wiemy, że w całej Polsce sytuacja w gospodarce odpadami jest niezwykle trudna. Wciąż słyszymy o kolejnych podwyżkach w gminach i związkach gmin na terenie całego kraju. Docierają do nas informacje, że w polskich miastach śmieci bywają droższe niż w Berlinie, a niektóre samorządy w wyniku przeprowadzonych kalkulacji, musiałyby ustanowić stawki opłaty w wysokości ponad 60 zł za osobę.

W Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) udało nam się powstrzymać największą falę podwyżek. Pomogła w tym metoda mierzenia ludzkiej aktywności na nieruchomości za pomocą ilości zużytej wody.

Ponownie podkreślamy, że ZGDO nie ustala wysokości kosztów. Ceny dyktują firmy, które na zlecenie Związku świadczą usługę zagospodarowania i odbioru odpadów od Mieszkańców. ZGDO jedynie „rozdziela” te ceny, możliwie najbardziej równomiernie, na Mieszkańców i gospodarstwa domowe.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła maksymalną opłatę przy metodzie od wody. W 2021 r. ponad 13% gospodarstw domowych ponosiło miesięczną opłatę powyżej 150 zł, co stanowiło duże obciążenie dla budżetów domowych. Obecnie dzięki nowelizacji ustawy maksymalna opłata dla jednego gospodarstwa nie wyniesie więcej niż 149,68 zł miesięcznie.

W 2021 r. około 8% gospodarstw domowych ponosiło opłatę niższą niż 20 złotych, a w wielu przypadkach wysokość opłaty wynosiła kilka złotych miesięcznie, co było niewspółmiernie niskie w stosunku do wysokości kosztów odbioru odpadów komunalnych. Koszty paliwa w 2021 r. wzrosły do niespotykanego dotąd poziomu, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wysoka inflacja, a także ciągły wzrost tzw. podatku śmieciowego (za odpady skierowane do składowania na wysypisku) mają decydujący wpływ na koszty zagospodarowania i odbioru opadów komunalnych. Samochód odbierający odpady komunalne musi kilka razy w miesiącu dojechać do każdej z nieruchomości, bez względu na ilość zgromadzonych odpadów komunalnych. Z przeprowadzonych przez Biuro ZGDO analiz wynika, że minimalny koszt związany z gospodarką odpadową dla jednego gospodarstwa domowego wynosi ponad 40 złotych miesięczne. W związku z powyższym postanowiono, że w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

Sytuacja ZGDO jest mimo wszystko stabilna, ogólna stawka dla Mieszkańców nie uległa drastycznej podwyżce, jest nawet poniżej progu inflacji. Stawka opłaty wzrosła w 2022 r. o 3,48 % w stosunku do ubiegłego roku (w przypadku kompostowania bioodpadów) i 3,36 % (w przypadku braku kompostowania bioodpadów). Zarząd, jak i Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry dokłada wszelkich starań, aby stawki opłat nie ulegały drastycznym podwyżkom.

Z pozdrowieniami
Przewodniczący Zarządu ZGDO
Wójt Gminy Dolice
Grzegorz Brochocki

 

Pliki do pobrania:

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry pdf, 179.07 kB

 

List Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

Szanowni Państwo,


Drodzy Mieszkańcy gmin Banie, Bielice, Boleszkowice, Cedynia, Dolice, Lipiany, Marianowo, Moryń, Stare Czarnowo i Warnice,
18 marca 2021 r. zostałem wybrany na Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry. Wcześniej pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. Funkcję Przewodniczącego pełnię całkowicie społecznie. Jestem od ponad 10 lat Wójtem Gminy Dolice.

Minęły ponad cztery miesiące od wprowadzenia zmian uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w sprawie wysokości opłaty oraz niektórych zmian w metodzie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021.

Pracownicy Biura Związku Gmin Dolnej Odry na dzień 17.05.2021 r. zweryfikowali i wprowadzili do systemu informatycznego około 80 % deklaracji, kolejne są weryfikowane i wymagają dalszych czynności administracyjnych (np. brakuje faktur, błędne wyliczenia itp.). Na podstawie wprowadzonych deklaracji zostało przygotowane poniższe zestawienie, obrazujące wysokość ponoszonych opłat przez gospodarstwa domowe na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Z poniższego wykresu wynika, że na terenie ZGDO:
- dla 23,1 % gospodarstw (czyli w prawie co czwartym) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi nie więcej niż 42 zł miesięcznie,
- 45,6 % gospodarstw (czyli prawie co drugie) płaci nie więcej niż 72 zł miesięcznie,
- 66,5 % gospodarstw płaci nie więcej niż 102 zł miesięcznie,
- 6,7% gospodarstw (czyli co 15 gospodarstwo) płaci więcej niż 162 zł miesięcznie,
- 3,3 % gospodarstw (czyli co 30 gospodarstwo) płaci powyżej 192 zł miesięcznie.

Średnio, przeciętne gospodarstwo na terenie ZGDO zużywa miesięcznie 7,47 m3 wody i ponosi opłatę miesięczną w wysokości 85,90 zł, a przypadku braku kompostownika 88,89 zł.

Wiem, że wiele osób jest niezadowolonych z metody naliczania opłaty za odpady, a szczególnie z ostatniej podwyżki. Jest to jednak metoda, w której nie da się „oszukać” i nie płacić, jak to miało miejsce przy metodzie od osoby. Dalsze tkwienie przy metodzie od mieszkańca prowadziłoby do ceny ponad 30 zł od osoby, co z kolei zachęcałoby do „ucieczki” kolejnych osób w deklaracjach. Niestety za odpady tych osób płaciliby Ci, którzy uczciwie deklarowali osoby i konieczna byłaby podwyżka opłaty od osoby. W ten sposób błędne koło nigdy by się nie zamknęło.

Najlepiej, gdyby opłata zależała bezpośrednio od ilości wyprodukowanych odpadów, ale niestety takiej metody polskie prawo nie dopuszcza.

Wiem, że metoda „od wody” wymaga jeszcze pewnych korekt. Jako nowy Przewodniczący będę chciał zaproponować Zgromadzeniu ZGDO pewne zmiany w sposobie naliczania opłaty od roku 2022, które ograniczą przede wszystkim najwyższe opłaty dla gospodarstw za odpady, które w niektórych przypadkach wynoszą nawet 250 zł i więcej.

Będziemy zastanawiać się na podstawie analizy złożonych deklaracji, czy nie obniżyć normy zużycia wody dla gospodarstw nieopomiarowanych która wynosi 3,5m3 na osobę. Na zebraniach z mieszkańcami mojej gminy i w gminach, w których zostałem zaproszony ta sprawa była poruszana najczęściej.

Chcę zapewnić, że sprawy drożejących odpadów, które spadły na wszystkie samorządy jak „tsunami”, leżą nam głęboko na sercu i dotyczą nas wszystkich. Zmiana metody pozwoliła na rozłożenie tego ciężaru na wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Dzięki temu nie mamy obaw, że cena za odpady będzie rosła jak kula śniegowa ze względu na ucieczkę osób z systemu. Dodam, że po wprowadzeniu tej metody „odnalazło się” prawie 500 gospodarstw na terenie 10 gmin naszego Związku.

Wpływy z opłat w pierwszych czterech miesiącach całkowicie pokrywają koszty funkcjonowania systemu zbiórki odpadów i gminy nie muszą dopłacać do systemu. Zostaje nawet niewielka nadwyżka finansowa, jednak doświadczenie lat ubiegłych każe być ostrożnym. W pierwszych miesiącach roku wiele osób płaci za okresy dłuższe np. półroczne bądź nawet roczne, dlatego wpływy z opłat w drugim półroczu spadają. Zaręczam wszystkich, że nawet gdyby została nadwyżka finansowa na koniec roku, to nie zostanie ”przejedzona” tylko bezpośrednio wpłynie na opłaty w roku następnym. W sposób ciągły prowadzona jest egzekucja należności tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które egzekwuje Urz