Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
-1°C

Nowe zasady od 2021 roku

Na rok 2021 każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do dnia 10 lutego 2021 roku, Podstawą naliczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest stawka za 1 m3 średniomiesięcznie zużytej wody na cele mieszkalne w 2020 roku.

Metoda obejmuje wodę zużytą na cele mieszkalne. Woda na cele niemieszkalne (np. rolne, gospodarcze) będzie mogła zostać wyłączona w oparciu o dane z podliczników.

Do deklaracji należy załączyć kserokopię faktur lub zaświadczenie potwierdzające wskazania wodomierzy.

Gdy nieruchomość: nie jest wyposażona w wodomierz główny; nabyłeś nieruchomość lub prawo do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa); nieruchomość podłączona została do sieci wodociągowej; nie przebywałeś na nieruchomości ponad 6 miesięcy następujących po sobie; na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec – do deklaracji masz obowiązek dołączyć oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji).

UWAGA! W takich przypadkach do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą zgodnie z wypełnionym oświadczeniem o liczbie osób.

Gdy na nieruchomości prowadzone jest gospodarstwo rolne i woda zużywana była również dla celów prowadzenia tego gospodarstwa rolnego (np. do oprysków, pojenia zwierząt) i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) dla opomiarowania tej wody – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę zamieszkującą.

UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:

1) kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),

2)  oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),

3)  oświadczenie, że woda była zużywana również na cele gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2 do deklaracji).

Gdy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i nie ma możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza, a woda zużywana była na cele prowadzonej działalności – do określenia ilości zużytej wody przyjmuje się wartość 3,5 m3 na miesiąc na każdą osobę.

UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć trzy poniższe dokumenty:

1)     kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),

2)     oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (załącznik nr 1 do deklaracji),

3)     oświadczenie, że woda była zużywana również na cele prowadzonej działalności (załącznik nr 3 do deklaracji).

Gdy jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej z przynależnym ogrodem, terenem uprawy i średniomiesięczne zużycie wody przekracza 14 m3, a nie masz możliwości zainstalowania dodatkowego wodomierza (podlicznika) – ilość zużytej wody określa się jako 14 mna miesiąc na nieruchomość (gospodarstwo domowe).

UWAGA! W takim przypadku do deklaracji musisz obowiązkowo dołączyć poniższe dokumenty:

 

1)     kopie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody za 2020 rok (faktury, zaświadczenie itp.),

2)     oświadczenie, że woda zużywana była również na podlewanie ogrodu, terenu uprawy przynależnego do nieruchomości (załącznik nr 4 do deklaracji).

OSOBY UPRAWNIONE składające deklaracje za nieruchomości wielorodzinne (wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe) – do deklaracji są obowiązane załączyć:

1)     uchwałę w sprawie wyboru zarządu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do składania w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)     oświadczenie (załącznik nr 5 do deklaracji).

OSOBY WYNAJMUJĄCE LUB DZIERŻAWIĄCE nieruchomość mają obowiązek załączyć do deklaracji umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości.

 

Informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel.:
tel./fax 91 461 50 88
+48 726 602 908
+48 609 602 908
na stronie internetowej:  http://zgdo.eu
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@zgdo.eu

Kontakt w Urzędzie Gminy Marianowo: 91 5613866 w. 39

Pliki do pobrania:

Ulotka informacyjna
Format: pdf, 1.06 MB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!